Thursday, April 16, 2015

Cara Nabi Mendidik Anak (Bahagian 2)


Bab 2

Bayi, dari lahir hingga berusia 2 tahun

Dari Ummul Mukminin, Aisyah ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda : ”Barang siapa yang mentarbiyah (mendidik) anak kecil sehingga mengucapkan ’Laa ilaaha illal-Laah’, maka Allah tidak akan menghisabnya” (HR. Thabrani dari Aisyah ra)

Amalan dan do’a ketika Mengalami kesulitan saat melahirkan
Ketika Fatimah putri Rasulullah saw sedang dalam proses melahirkan, Rasulullah saw menyuruh Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy untuk membacakan beberapa ayat, iaitu : Ayat Kursi, Al-A’raf :54, Yunus : 3, Q.S Al-Falaq dan An-Naas

Beberapa Amalan Pada Hari Pertama Kelahiran

1) Mengeluarkan zakat fitrah

2) Berhak mendapat warisan

3) Ucapan selamat dan bahagia Atas Kelahiran Bayi

4) Adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri

5) Do’a dan bersyukur kepada Allah atas nikmat kelahiran

6) Mentahnik bayi

Beberapa amalan pada hari ke tujuh

1) Pemberian nama

2) Mencukur rambut

Imam Malik meriwayatkan bahwa Fatimah ra. menimbang rambut Hasan dan Husain, lalu bersedakah dengan perak seberat rambut mereka.

3) Aqiqah

”Setiap anak itu tergadaikan dengan aqiqah (sebagai penebusnya) yang
disembelih pada hari ketujuh sekaligus dinamai dan dicukur rambutnya pada waktu itu” (hr. Tirmidzi dan Hakim)
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadist marfu’ dari Asma binti Yazid
”Aqiqah merupakan hak, untuk anak laki-laki dua kambing yang sebanding dan untuk anak perempuan satu kambing.”

4) Khatan
Menyusui Hingga 2 tahun
(Q.S. Al-Baqarah ; 233)

Hukum kencingnya anak yang masih menyusu dan Cara Pensuciannya

Imam syafi’i berpendapat bahwa kencing bayi hanya cukup dengan disiram air, sedangkan menurut Imam Hanafi, kencing bayi tetap perlu dicuci. Adapun tentang kenajisannya, sebagaimana disebutkan Imam Nawawi, para ulama bersepakat mengenainya. Akan tetapi bukanlah najis yang berat, kerana pensuciannya cukuplah disiram dengan air.

~Anak masih menyusu boleh dibawa ibunya ke masjid


~Anak kecil yang belum mampu membuang air kencing sendiri makruh dibawa ke masjid


~Penjagaan dan pengasuhan anak menjadi hak ibu


~Hak perwalian pada ayah atau yang bertanggungjawab


CINTA : Selama mencuba mendidik anak mengikut cara Nabi kita.Semoga anak-anak kita menjadi yang terbaik dan cemerlang.No comments:

Post a Comment