Thursday, April 16, 2015

Cara - Cara Rasulullah S.A.W Mendidik Anak


Anak adalah amanat Allah kepada orangtua, tutur Al-Ghazali.
Rasulullah SAW bersabda, “ Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap sebuah keluarga, Allah berikan kepada mereka kepahaman dalam agama, yang muda menghormati yang tua, kasih sayang menjadi anugerah dalam kehidupan mereka, pengeluaran mereka ekonomis dan diberi kemampuan untuk mengetahui aib diri lalu bertaubat dari kesalahan, sebaliknya, jika Allah menghendaki selain itu mereka akan dibiarkan saja ” . ( HR. Daaru Quthni dari Anas ra. ).

Cara Rasulullah Mendidik Anak

I.Panduan dasar untuk orangtua dan pendidik.

Banyak orang tidak menyedari kalau anak adalah salah satu pemimpin umat. Hanya kerana masih tertutup dengan baju anak. Seandainya apa yang ada dibalik bajunya dibukakan kepada kita, nescaya kita akan melihat mereka layak disejajarkan dengan para pemimpin. Akan tetapi, sunnatullah menghendaki agar tabir itu disibak sedikit demi sedikit melalui pendidikan. Namun, tidak semua pendidikan berhasil kecuali dengan strategi matang dan berkelanjutan. ( Syaikh Muhammad Al Khidr Husein )

1.Keteladanan
Rasulullah bersabda “ Barangsiapa berkata kepada anaknya, ‘ kemarilah! ( nanti kuberi )’ kemudian tidak diberi maka ia adalah pembohong ” ( HR. Ahmad dari Abu Hurairah )

2.Memilih waktu yang tepat untuk menasihati.
Ada 3 pilihan waktu yang dicontohkan Rasul ; saat berjalan-jalan di atas kendaraan, waktu makan dan waktu anak sakit.

3.Bersikap adil dan tidak pilih kasih

4.Memenuhi hak-hak anak

5.Menghargai nasihat dan kebenaran meskipun dari anak kecil.

6.Mendo’akan anak.

7.Membelikan permainan

8.Membantu anak agar berbakti dan taat.

9.Tidak banyak mencela dan memaki.
II.Membangun dan membina Aqidah anak.

1.Mentalqinkan kalimat Tauhid pada anak.

2.Cinta kepada Allah, merasa diawasi dan beriman kepada Qodho’ & Qodar

3.Mencintai Rasulullah, keluarga dan sahabatnya.

4.Mengajarkan Al-Qur’an kepada anak.

5.Mendidik keteguhan aqidahnya.

III.Membentuk intelektualitas pada anak

1.Menanamkan kecintaan mencari ilmu dan adabnya.

2.Membimbing anak untuk menghafal Al-Qur’an dan hadits.

3.Memilihkan anak, guru yang shalih.

4.Mendidik anak mengenai bahasa asing.

5.Mengarahkan sesuatu yang sesuai dengan bakat dan kecenderungannya.

6.Membuat perpustakaan di rumah.

Sifat-sifat Pendidik Sukses

a.Penyabar dan tidak pemarah

b.Lemah lembut dan menghindari kekerasan

c.Hatinya penuh dengan kasih sayang

d.Memilih yang termudah di antara dua perkara

e.Fleksibel

f.Tidak emosional

g.Bersikap moderat dan seimbang

CINTA : Dalam usaha mendidik anak-anak kecil sememangnya memerlukan kesabaran yang tinggi.Saya kongsikan tip-tip bagaimana  Rasulullah S.A.W mendidik anak-anaknya.Semoga kita semua dapat mempraktikan cara Rasulullah S.A.W mendidik semoga anak-anak kita akan menjadi cemerlang di dunia dan di akhirat kelak.InshaAllah

No comments:

Post a Comment